Stanislav Diviš

   Zpět


*1953, Kutná hora, Česká republika

Stáhnout CV

O umělci:

Stanislav Diviš se narodil 20. listopadu roku 1953 v Kutné Hoře a k výtvarnému umění se dostal prostřednictvím uhranutí dílem Františka Kupky. Není také bez zajímavosti, že na základní škole v Telčicích dostával z výtvarné výchovy trojky. Po vyučení v oboru elektromontér a maturitě na střední škole v Kutné Hoře vystřídal mezi lety 1975 a 1982 celou řadu většinou dělnických zaměstnání a mezitím se několikrát pokoušel o přijetí na vysokou výtvarnou školu. V roce 1982 byl konečně přijat ke studiu na Akademii výtvarných umění do oboru restaurování. V roce 1983 a 1984 již uspořádal první akce, které byly předzvěstí pozdějších zcela zásadních Konfrontací. Šlo o mikulášské besídky pořádané na půdě AVU, pro něž tvořily výzdobu studenti všech ateliérů. Od roku 1984 do roku 1987 uspořádal společně s Jiřím Davidem celkově šest těchto ilegálních a poloilegálních Konfrontací, které byly pro tehdejší studenty jedinou možností, kde mohli zcela svobodně vystavit svá díla. V roce 1985 byl pod záminkou přestupu na VŠUP donucen ukončit své studium a od roku 1987 již pravidelně vystavuje na všech důležitých tuzemských i zahraničních výstavách současného umění. V témže roce také dochází k založení výtvarné skupiny Tvrdohlaví, se kterou mají v prosinci téhož roku první společnou výstavu. Mezi lety 1996 a 1997 pracoval jako asistent Jiřího Davida v jeho ateliéru na pražské AVU a od roku 2003 pak jako vedoucí malířského ateliéru na VŠUP, odkud však v roce 2010 odešel. 

Plátna Stanislava Diviše se od poloviny osmdesátých let pohybují někdy více, někdy méně v podstatě na hraně abstrakce, ale takřka vždy si však stále udržují pozůstatky předmětnosti pomocí zástupných znaků. Sémiotika především v Divišových a Davidových obrazech se v této době stala symbolem české postmoderny a konkrétně pak Divišovy obrazy tak vždy procvičují naši představivost a vypovídací sílu znaků. Dalšími ze základních prvků jeho tvorby jsou takřka výhradně práce v rozsáhlých cyklech, které se vyznačují koncentrovanou formální a výrazovou jednotou a neustálá reinterpretace vlastních starších prací nebo jiných cizích předloh. 

Text - Jakub Král / artlist.cz

Vzdělání:

 • 2003 – 2010  vedoucím pedagogem ateliéru malby na VŠUP v Praze 
 • 1994 – 1996 Odborný asistent na AVU v Praze
 • 1990 – Spoluzakladatel „Galerie MXM“
 • 1987 – Založení výtvarné skupiny „Tvrdohlaví“
 • 1982 – 1985  Akademie výtvarných umění v Praze
 • Autor výtvarných směrů „Vědecký realismus“ a „Dyslektický realismus“

Samostatné Výstavy:

 • 2020 Stanislav Diviš, GASK, CZ

 • 2019 Stanislav Diviš, Galerie prostor 228, Liberec, CZ

 • 2018 Prázdný prostor / Barevná geometrie, Galerie 1. Patro, Praha, CZ

 • 2014 Z nových cyklů, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem, CZ

 • 2012 Stanislav Diviš: Krajiny Vášní, Galerie 1. Patro, Praha, CZ

 • 2012 Jiří David, Stanislav Diviš, … probatum est, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl, CZ

 • 2011 Střepy, zbytky, doteky, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec králové, CZ

 • 2010 Stanislav Diviš, Wannieck Gallery, Brno, CZ

 • 2009 Ztracené světy, Galerie města Plzně, Plzeň, CZ

 • 2006 Květy z ráje, Galerie České pojišťovny, Praha, CZ

 • 2005 Retrospektiva, Východočeská galerie Pardubice, Pardubice, CZ

 • 2005 Retrospektiva, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, CZ

 • 2004 Dva světy, Květy z ráje, Národní galerie v Praze, Praha, CZ

 • 2003 Dva světy, Galerie ad astra, Kuřim, CZ

 • 2001 Dva světy, Obrazy, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, CZ

 • 2000 Katedrála, Galerie V Kapli, Bruntál, CZ

 • 1998 Diviš Vidíš…, Galerie MXM, Praha, CZ

 • 1997 Stanislav Diviš, Galerie Sokolská 26, Ostrava, CZ

 • 1996 Zbytky, Galerie MXM, Praha, CZ

 • 1995 Zbytky, Galerie Caesar, Olomouc, CZ

 • 1995 Partitury a Zbytky, Židovský hřbitov, márnice, Třebíč, CZ

 • 1995 Stanislav Diviš, Galerie MXM, Praha, CZ

 • 1993 Obrazy 1985 – 1992, Galerie Václava Špály, Praha, CZ

 • 1993 Stanislav Diviš, Galerie MXM, Praha, CZ

 • 1991 Stanislav Diviš, Galerie MXM, Praha, CZ

 • 1988 První světová výstava vědeckého realismu, Galerie Opatov, Praha, CZ

 • 1988 Obrazy, Galerie mladých, Brno, CZ

 • 1988 Obrazy, Kulturní středisko Blatiny, Praha, CZ

Skupinové výstavy:

 • 2017 Výstava obrazů a kreseb bratří Jiřího a Jaroslava Macků, Městské muzeum, Rýmařov
 • 2012 Ostrovy odporu, Mezi první a druhou moderností, Národní galerie v Praze, Praha, CZ
 • 2011 PBBK80, Galerie NTK, Praha, CZ
 • 2010 1984 – 1995, Česká malba generace 80. let, Wannieck Gallery, Brno, Cz
 • 2009 Po Sametu: Současné české umění s přesahy do minulosti, Galerie hlavního města Prahy, Praha, CZ
 • 2008 Tvrdohlaví po 20 letech, České muzeum výtvarného umění, Praha, CZ
 • 2007 Tvrdohlaví po 20 letech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, CZ
 • 2007 Kacíř & spol.: zlaté město, Galerie Jiří Švestka, Praha, Cz
 • 2006 Co se děje? Přírůstky Východočeské galerie z let 1993-2006, Východočeská
 • 2006 galerie v Pardubicích, Pardubice, CZ
 • 2006 Kacíř & spol.: Montáže na ose Brno Berlín, Dům umění města Brna, Brno, CZ
 • 2006 + - 50: Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, CZ
 • 2005 Druhý dotek, Dům umění města Brna, Brno, CZ
 • 2005 Nové přírůstky sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory z let
 • 1996-2004, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, CZ
 • 2003 Umělecká skupina Tvrdohlaví, Galerie Františka Drtikola, Příbram, CZ
 • 2003 281 m², Galerie Václava Špály, Praha, CZ
 • 2003 Tvrdohlaví V., Galerie Tvrdohlaví, Praha, CZ
 • 2002 Na papíře, Galerie MXM, Praha, CZ
 • 2001 První a poslední, Galerie Václava Špály, Praha, CZ
 • 2000 Současná minulost: Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Sázavou, Hluboká nad Vltavou, CZ
 • 1999 4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví, Valdštejnská jízdárna, Praha, CZ
 • 1998 Tak daleko, tak blízko, Galerie MXM, Praha, CZ
 • 1997 Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum moderního umění, Olomouc, CZ
 • 1996 Česká abstraHce, Galerie Václava Špály, Praha, CZ
 • 1996 Mrkačka, Galerie MXM, Praha, CZ
 • 1995 Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary, CZ
 • 1995 Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem, CZ
 • 1995 Zkušební provoz / Test Run, Mánes, Praha, CZ
 • 1993 Záznam nejrozmanitějších faktorů…, České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha, CZ
 • 1991 3. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví, Galerie hlavního města Prahy, Praha, CZ
 • 1990 Jiří David, Stanislav Diviš, Vladimír Kokolia, Výstavní síň Malovaný dům, Třebíč, CZ
 • 1990 Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Galerie hlavního města Prahy, Praha, CZ
 • 1989 2. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví, Výstavní síň Ústředí lidové a umělecké výroby, Praha, CZ
 • 1989 Tvrdohlaví, Výstavní síň Viléma Wünscheho, Havířov, CZ
 • 1989 Mladí Janu Bauchovi, Galerie Václava Špály, Praha, CZ
 • 1989 Tschechische Malerei heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar, D
 • 1987 Tvrdohlaví, Lidový dům, Praha, CZ
 • 1987 Konfrontace VI, Špitálská ulice, Praha, CZ
 • 1986 Konfrontace V, Statek Milana Periče, Svárov, CZ
 • 1986 Mladí pražští výtvarníci, Galerie Na bidýlku, Brno, CZ
 • 1986 Konfrontace IV, Mozartova 7, Praha, CZ
 • 1985 Konfrontace III, Dům Magdaleny Rajnišové, Kladno, CZ
 • 1984 Konfrontace II, Krymská 21, Praha, CZ
 • 1984 Konfrontace I, Ateliér Jiřího Davida, Praha, CZ

Zastoupení ve sbírkách:

 • Národní galerie Praha; 
 • Galerie hl.m. Prahy; 
 • Galerie Benedikta Rejta Louny;
 • Východočeská galerie Pardubice; 
 • Galerie moderního umění Hradec Králové; 
 • Galerie Klatovy / Klenová; 
 • Galerie designu a umění Benešov; 
 • Moravská galerie Dolný Kubín; 
 • Muzeum umění Olomouc; 
 • Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora;
 • V soukromých sbírkách českých i zahraničních sběratelů / Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Bern, Zürich, Fribourg, Wien, Graz, Mnichov, Frankfurt, Madrid, New York, Tokio /;
 • V českých i zahraničních institucích / Union Bank of Switzerland, Komerční banka