Garage gallery karlin


Projekt Garage Gallery je nezávislý prostor určený k prezentaci současného umění. Projekt vytváří zázemí pro současnou komunikaci mezi tvůrci a veřejností a podporuje rozmanité formy přístupů a vyjádření. Komplex tvoří prostory galerie, ateliéry zastoupené současnými umělci a rezidenční ateliéry, založené v rámci pravidelných rezidenčních stáží. V rámci kurátorského programu funguje v galerii od ledna 2019 skupina KuKu kolektiv.

KuKu

KuKu kolektiv je nezávislou kurátorskou platformou umělců Tomáše Kurečky a Natálie Kubíkové. Současným přístupem reaguje na aktuální podněty a vytváří empatický diskurz mezi umělcem a kurátorem. Společně otevírá otázky spolupráce a péče v institucích a galerijních prostorách a apeluje na inovativní vyjádření v galerijním provozu. Kolektiv se vymezuje zejména proti jasné interpretaci vizuálního jazyka a pobouzí k vytvoření otevřeného místa, které má za cíl citlivě prozkoumávat zákoutí výstavní a umělecké činnosti.