Stefan Burger


Zamyšlení švýcarského umělce Stefana Burgera procházejícím karanténou v rámci světové pandemie

Transsubtantiace

Sedím tady sám, v této sklíčené situaci způsobené Covidem-19, začínám přemýšlet o mobilitě a nehybnosti mého těla.
Před pár dny jsem připravil solidní porci Mul-Kimchi pro své české přátele, kteří nás navštívili tady v Curychu. Stále to bublá. Kimchi je korejská okurková mísa, která prochází v průběhu procesu kvašení různými stavy. Dá se říci, že se jedná o externí stavy před trávením a jako takové jsou přeneseným stavem mimo tělo. Jsem kimchi a kimchi jsem já. Virus je neomezený, a tak jsou i všudypřítomné prostory našeho těla přenášeny kolem těl.