Dokoupil / neznámý


trvání výstavy: 18. 06. - 02. 09. 2023

Vernisáž výstavy: 17. 06. 2023 / 17:00 

Dernisáž výstavy: 02. 09. 2023 / 19:00

Kurátor: Vilém kabzan

Galerie Miroslava Kubíka Vás srdečně zve na zahájení výstavy Dokoupil / Neznámý v rámci festivalu Smetanova Výtvarná Litomyšl.

Jiří Georg Dokoupil je jedním z nej-všestrannějších současných světových malířů. Narodil se v roce 1954 v Krnově, po invazi sovětské armády do Československa v roce 1968 jeho rodina emigrovala do Německa. V Německu se od konce 70. let 20. století stal jedním z nositelů světového uměleckého dění, byl významným oponentem německého neo-expresionismu a zakládajícím členem uměleckých skupin Mülheimer Freiheit představitelem Junge Wilde. Jeho tvorba se vyznačuje nejednoznačností a nezařaditelností – Dokoupil rád používá nejrůznější styly a neustále vymýšlí a vyvíjí nové techniky. V jeho tvorbě tak lze nalézt jak prvky výchozího expresionismu a postmoderny, tak i vlivy dadaismu či konceptuálního umění. Hlavním krédem jeho tvorby je ale experiment. „Moje odmítnutí jakékoli formy programování v mém oboru má pravděpodobně co do činění s tím, že jsem vyrostl v Československu: kvůli tomu jsem byl nedůvěřivý vůči jakémukoli dogmatu nebo předurčení.“, řekl umělec v roce 1981.

Dokoupilovo dílo bylo představeno na mnoha výstavách v klíčových galeriích a muzeích po celém světě a zahrnuje přes 60 takzvaných cyklů a více než 100 nově vytvořených technik a stylů. V současné době umělec žije a pracuje v Berlíně, Praze, Madridu, Plovdiv, Kanarské ostrovy a Rio de Janeiru.

Vilém Kabzan, Kurátor