Stanislav Kolíbal


*1925, Orlová

O umělci:

Stanislav Kolíbal patří bezpochyby k jedněm z nejvýznamnějších protagonistů českého, ale i mezinárodního umění druhé poloviny dvacátého století, a to s přesahem, pro autorův úctyhodný věk, do století dvacátého prvého. Narozen v Orlové na Těšínsku se s rodiči po okupaci tohoto kraje přestěhoval do Ostravy. Koncem války byl nasazen k pracím do Ostravských dolů. Možná, že právě tyto rané zážitky vnesly do jeho pozdějšího, jinak na první pohled celkem racionálně geometrického díla, existencionální podtext. K výtvarnému umění inklinoval Kolíbal už od raných let. Od svých třinácti let modeloval a kreslil. V roce 1943 (ve svých osmnácti letech) vystavoval na skupinové výstavě v Domě umění v Ostravě. Rozhodnutí stát se umělcem bylo jednoznačné, a tak se Kolíbal rozhodl studovat přímo v centru dění – v Praze.

Kolíbalovu tvorbu téměř od počátku provází zájem o geometrické řešení hmoty a prostoru. Jeho sochy a objekty jsou charakteristické užitím minimálních prostředků, avšak jejich výpověď je značná. Výstižně nazval jeho dílo kritik Tomáš Pospiszyl, když hovoří o Kolíbalovi jako o tvůrci „emocionální geometrie“. Autorova tvorba není totiž výrazově chladná: je založena na vnímání komplementarity protichůdných hodnot, jako je stabilita a labilita, řád a chaos, trvání a pomíjení, vznik a zánik. Kolíbalovo dílo je tak zrcadlem jeho osobních emocí, vyvolaných vůkolním světem a společností. Kolíbalovo dílo se dotýká základních transcendentních hodnot lidského života. A i když tento charakter umění, ve smyslu Chalupeckého důrazu na transcendentální sdělení uměleckého díla, se zdá být dnes mnohými přehlížen, Kolíbal si dokázal získat obdiv i v řadách mnoha renomovaných mladých umělců. Myslím, že toto je velkou satisfakcí nejen pro umělce samotného, ale i pro celé české umění druhé poloviny dvacátého století.

Studia:

 • 2005 státní vyznamenání České republiky Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
 • 1990-93 Profesor AVU v Praze ceny
 • 1973-80 zákaz vývozu a prodeje děl, zákaz výstav¨
 • 1953 Získává ateliér v Praze 7, Nad Královskou oborou 23 a žení se se sochařkou Vlastou Prachatickou. Seznamuje se s okruhem umělců Umělecké besedy.
 • 1951–1954 Během studia spolupracuje s divadly v Ostravě, Opavě a s Národním divadlem v Praze. Po ukončení studia externím učitelem jevištní techniky
 • 1951–1954 Akademie múzických umění v Praze, obor scénografie u prof. Františka Tröstra
 • 1945–1951 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér prof. Antonína Strnadela
 • od 1945 začíná se věnovat práci pro noviny a knihy. Kreslil např. pro noviny Svět práce, pracoval na obálkách a knižních ilustracích. Ilustrační prácí se Kolíbal pak zabýval celý život.
 • 1944 byl nasazen na nucené práce do ostravských dolů
 • 1938 Po okupaci Těšínska polskou armádou se stěhuje s rodiči do Ostravy, kde pokračuje ve studiu gymnázia, kreslí a modeluje

Studijní pobyty:

 • 1968 Pobytové stipendium Karolyiho nadace, Vence, Francie;

 • 1969 Stipendium Fordovy nadace;
 • 1988-89 Pobytové stipendium DAAD Berlin;
 • 1992 Pobytové stipendium Ateliéru Calder, Saché, Le Carroi, Francie.

Výstavy:

 • 2012: Galerie Zdeněk Sklenář (S), Praha / Jízdárna Pražského hradu, Praha
 • 2011: Dynamo Design, Praha / White Gallery, Osík u Litomyšle / Brno Gallery, Brno
 • 2010: White Gallery, Osík u Litomyšle
 • 2009: Dům umění, Ostrava / Galerie města Plzně, Plzeň
 • 2008: Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
 • 2007: Galerie Woxart, Praha
 • 2006: Walter Storms Galerie, München
 • 2005: Východočeská galerie, Pardubice / Galerie města Bratislavy, Bratislava / Národní galerie, Praha
 • 2004: Moravská galerie (I. část), Brno / Moravská galerie (II. část), Brno / Galerie u Bílého jednorožce, Klatovy
 • 2003: Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov
 • 2002: Dům umění, České Budějovice

Zastoupení ve sbírkách:

 • Museum of Modern Art, New York
 • Metropolitan Museum of Art, New York
 • Solomon R. Guggenheim Museum, New York
 • Brooklyn Museum of Art, New York
 • Centre Georg es Pompidou, Paříž
 • FRAC Bretagne
 • Musée de Grenoble
 • Musée St. Croix, Poítiers
 • Tate Gailery, Londýn
 • Museum Modemer Kunst, Vídeň
 • Albertina, Vídeň
 • Peter Ludwig Museum, Budapešť
 • Museum Sztuki, Lodž
 • Kunstmuseum Winterthur
 • Patentamt, Mnichov
 • Národní galerie, Praha
 • Galerie hl. města, Praha
 • České muzeum výtvarných umění, Praha
 • Moravská galerie, Brno
 • Galerie Benedikta Rejta, Louny
 • Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
 • Muzeum umění, Olomouc
 • Galerie výtvarného umění v Ostravě
 • Západočeská galerie, Plzeň
 • Galerie umění, Karlovy Vary
 • Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
 • Oblastní galerie, Liberec
 • Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem
 • Galerie moderního umění, Hradec Králové