Jiří Petrbok

   Zpět


* 1962, Kladno, Česká republika

Stáhnout CV

O umělci: 

V malbě Jiřího Petrboka dochází k vizuálně velmi silnému jevu, kterým je přímé prolínání imaginace a předmětných forem. Je to obrazotvornost, která modeluje výslednou podobu figur. Lidské postavy jsou autorovi především podivným vytěsněným elementem, který se - vyhozen oknem - vrací dveřmi. Fantómy povstávající z šedé zóny podvědomí, spíše něco, nežli někdo. Automaty jako nositelé děsivých vlastností, které někoho připomínají, na něco odkazují, zpravidla na nějaké objektivní fyzické obtíže – s pohybem, s dýcháním, s viděním apod. Tělo se roztápí, hoří, je naleptáváno, teče a odtéká někam pryč. Mizí. Takto nastavený klaustrofobní akt zlehčuje Petrbok vytříbeným situačním humorem založeným na pohybové neobratnosti jednatelů nebo trapnosti nenadálých setkání „něčeho s něčím“. 

K Petrbokovým ověřeným postupům patří sebeinstalace do kontextu díla. Nejpatrněji například v obraze Procházka na nábřeží (2003). Nukleární rodina jde s kočárkem po nábřeží, v pozadí obehraný motiv Hradčan s Pražským hradem, přičemž jeden ze členů nejužšího společenství nutného k přežití lidského rodu (otec) hoří smrtelným plamenem. Jinotaj, který lze interpretovat různými způsoby, a z kterého mrazí. Manický neklid plodí monstra a „ego hoří“. Je to figurace na způsob psychického situacionalismu zachyceného v malířské zkratce. Obraz náhle funguje jako velmi sugestivní sonda pod povrch pragmaticky a materiálně nastavené společnosti sytící ego svých idolů a podkopávající tak vlastní zdánlivě stabilní základy. Nakonec je jedno, zda je figurantem umělec, sběratel, manažer nebo politik. Vždy je to nakonec pacient vedený alfabeticky v registrech lékařských karet: od A do Z.

Autor textu: Petr Vaňous

Vzdělání:

 • 1984 - 1991 - Akademie výtvarného umění Praha

Výběr ze Samostatných Výstav:

 • 2018 Jiří Petrbok, Hořící Srdce, Národní galerie Praha

 • 2003 Enyky - benyky, Na bidýlku gallery , Brno , C.R.

 • 2002 Children of Vera, Na bidýlku gallery, Brno, C.R.

 • 2001 Innocenti urban wear, Universal NOD , Prague (togeth. with V.

 • 2001Living stories from the Jewish Cemetery, Rakvere Museum + Tallin, National Library, Estonia

 • 2000 Collages, Memory gallery, Praha, Czech R. 

 • 1999 Document, Na bidýlku gallery, Brno, Czech Rep.

 • 1998 Images, JNJ Gallery, Prague, Czech Rep.

 • 1997 Inside, Na bidýlku gallery, Brno, Czech Rep.

 • 1995 Images, Gallery of Jaroslav Král, House of the Art, Brno, Czech rep.

 • 1993 Votobia Publishing House, Olomouc, Czech Republic

 • 1992 Memories of a Body, Na bidýlku gallery, Brno, Czech Republic

Výběr ze Skupinových výstav:

 • 2020 Art Salon Karlin, Praha 

 • 2003 Aqua Art , Palác Adria , Praha 

 • 2002 Objekt objekt, Moravská galerie, Brno 

 • 2001 Objekt objekt , České muzeum výtvar. umění , Praha 

 • 2000 Současná minulost, Alšova Galerie, Hluboká nad Vltavou

 • 1999 Zelená, galerie AVU, Praha

 • 1998 Close Echoes, Kunsthalle Krems, Rakousko

 • 1998 Hommage a Franz Kafka“, Kulturhaus, Augsburg, Německo

 • 1997 10 x žena“, galerie Na bidýlku, Brno

 • 1996 Malba plastelínou“, JNJ Galerie, Praha

 • 1996 The bronze bough“, Statens historiska museum, Stockholm, Švédsko

 • 1995 Opravdické obrazy“, sympozium v malbě plastelínou, galerie Sýpka, Vlkov

 • 1993 Krajina v současném umění“, Dům u Kamenného zvonu, Praha

 • 1992 Festival International de la Peinture“, Cagnese-sur Mer, Francie

 • 1991 Nová jména“, galerie Václava Špály, Praha

 • 1990 Výstava prací žáků AVU Praha“, Kunstmesse, Mnichov, Německo

 • 1989 Výstava prací žáků AVU Praha“, Lyon, Francie

 • 1988 Výstava prací žáků AVU Praha“, Vídeň, Rakousko 

 • 1987 Konfrontace I“, Svárov u Prahy

Zastoupení ve sbírkách

 • Soukromé sbírky v České republice i v zahraničí