ZOSTRA - ČESKÁ FOTOGRAFIE DNEŠKA


Datum výstavy:  15. 6. - 18. 8. 2013

Kurátor a koncepce výstavy:

Kolektivní výstava Zostra – česká fotografie dneška dala dohromady několik špičkových projevů vyzrálých osobností mladší, střední, starší a nejstarší generace tvůrců. Jejím cílem bylo představit fotografii jako tvárné médium, jako jeden ze zásadních prostředků současného umění. Výstava přinesla vyhraněné pozice a ukázala nutnost originálního přístupu k fotografickému zobrazení. Různorodost postojů a pojetí fotografie tak cirkulovala od bressonovského „rozhodující okamžiku“, přes různě vnímananou estetiku krásna a obsahu až po konceptuální práce, readymady užité a komunální fotografie a postkonceptualistické reflexe samotného média. Dnes neexistuje hranice mezi tradiční fotografií a jejím použitím v oblasti vizuálního umění. Zásadním kritériem zůstává přesvědčivá vizualita, podložená myšlenkovým konceptem a uměleckou intuicí, které rozšiřují naše vnímání „viditelného“ světa a jeho zřetelných i skrytých významů.