Zorka Ságlová


Datum výstavy:  1. 7. - 1. 9. 2019 

Kurátoři výstavy: Lenka Šimková a Jan Ságl

Dílo Zorky Ságlové se vyznačuje neobyčejnou rozmanitostí formálních projevů na jedné straně a mimořádnou kontinuitou a vnitřní provázaností, která vychází ze systematického opětovného zpracování a aktualizování jednou nalezených témat, na straně druhé. Abychom toto mohli plně docenit, snaží se tato výstava na vybraných dílech představit jejich vnitřní provázanost založenou na důsledné úvaze a širokém povědomí o kulturních souvislostech stejně jako otevřenosti a vnímavosti ke všem novým impulzům. Představeny jsou přitom především dva tematické okruhy: tvorba vycházející z autorčina textilního školení v ateliéru Antonína Kybala na VŠUP a tvorba inspirovaná prací s fotografiemi i vlastní fotografické práce, jejichž inspiraci můžeme mimo jiné jistě hledat také v celoživotním soužití s fotografem Janem Ságlem.