Václav Girsa - Zloděj dřeva


Datum výstavy: 09. 4. - 29. 05. 2022

Vernisáž výstavy: 09. 04. 2022 v 17:00

Dernisáž výstavy: 29. 05. 2022 v 17:00

Kurátor výstavy: Jiří Ptáček

Václav Girsa

Jádrem malířské práce Václava Girsy je postižení vitálních sil, které prostupují živé i neživé entity a procesy. Jestliže ve svých expresivních obrazech často vychází z dětského výtvarného projevu, je to právě kvůli schopnosti dětí transponovat do obrazů své holistické vnímání světa, v němž vše prostupuje fyzická i mentální energie, objekty splývají se subjekty, vědomí s podvědomím a všední s magickým. Díky očividné radosti z procesu malby, punkové nevycválanosti, ale také díky nepatalogické a neobsesivní bezprostřednosti je Girsa už dlouho považován za ojedinělý (z)jev na nebi české malby. A to i když jeho obrazy zachycují hlomoz a skřípot světa v jeho bolestném tažení pod stále rozpálenějším sluncem. Josef Váchal by Karlu Teigemu o Girsovi mohl říct, že maluje „svět, který pulzuje“. 

Základem výstavy v Galerii Miroslava Kubíka jsou Girsovy nové obrazy. Vznikají v jeho ateliéru na půdě samoty v podhůří Orlických hor, kam se odstěhoval s počátkem pandemie, aby ze svého sobestačného hospodářství sledoval závěrečnou fázi nám známého světa.      

Václav Girsa (*1969) je malíř a hudebník. V letech 2001-2007 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (Vladimír Skrepl, Jiří Kovanda). Uspořádal a zúčastnil se mnoha výstav v čechách i zahraničí, samostatně se prezentoval například ve Wannieck Gallery v Brně (2010), Moravské galerii v Brně (2014), GAVU Cheb (2012 a 2022), v galerii SVIT v Praze (2019), ale i v celé řadě off space (Galerie NoD nebo Protopyp v Praze, Galerie Dole v Ostravě, Make Up v Košicích, Autocenter v Berlíně atd.). Spolu s Václavem Stratilem vystavoval v pražské Entrance Gallery (2013). Jako skladatel a frontman působí v hardcorové  skupině Střešovická kramle.