Výtvarná instalace v kryptě piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli / VÁCLAV CiGLER / MICHAL MOTYČKA - OTEVŘENÝ HROB


Datum výstavy:  14. 6. 2018

Kurátorka Výstavy: Jana Šindelová

Instalace v kryptě piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli je zasvěcena symbolice vody a světla, atributů života, jež zaujímají ústřední místo v náboženském myšlení biblické tradice. Propojuje výtvarné instalace autorů v chrámu s prostorem krypty. Otevřený prázdný hrob naznačuje vzkříšení. „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen“ (L 24,5n). Plocha podlahy je pokryta vodní hladinou, která zrcadlí celý prostor. Středová lávka umožňuje do tohoto místa vstoupit a zároveň evokuje pocit chůze po vodě.

Výstavu pořádá: Galerie Miroslava Kubíka a Město Litomyšl