Výtvarná intervence ve veřejném prostoru v Litomyšli 2018 VÁCLAV CiGLER / MICHAL MOTYČKA - JSME 100


Datum výstavy:  16. 6. 2018

Kurátorka Koncepce: Jana Šindelová

Výtvarná intervence ve veřejném prostoru v Litomyšli nazvaná JSME 100 byla navržena pro konkrétní litomyšlská místa a ideově se vztahovala k oslavám stoletého výročí založení naší republiky. Název je vnímán jako metafora pro slovo národ. Symbolicky výtvarná intervence odkazovala na hlubší souvislosti vnímání národní identity i vztahů mezi jednotlivcem, jeho rolí a společností. Byla poctou všem kulturním aktivitám, které se pravidelně konají v tomto místě. Ozvláštňovala prostor pro vzájemné setkávání lidí a vysílala signály pro jejich porozumění. Oslavně hlásala: Jsme hrdí na náš národ a jsme součástí většího celku. Instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky nastavovaly zrcadlové plochy objektů, vymezovaly místa světelnými i kovovými liniemi a elementárními geometrickými tvary doplňovaly vodní hladiny. Autoři vždy přitom myslí na diváka, kterému připravují nejrůznější prostorové a světelné situace, jež ozvláštňují běžný život. Voda podobně jako světlo či trikolora jsou nositelé symbolických významů a zároveň vyjadřovacími prostředky. 

Výstavu pořádá: Galerie Miroslava Kubíka, Město Litomyšl a Nadační fond Bohemian Heritage Fund