TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ - TICHÁ DOHODA


Datum výstavy:  5. 4. - 25. 5. 2014

Kurátor a koncepce výstavy:

Bezpochyby jeden z nejvýraznějších malířů střední generace se představuje svojí mírnou retrospektivou, která zahrnuje jak obrazy z moderních českých a československých dějin, tak figurální díla se společenským a psychologickým obsahem, a také krajiny. Výrazná barevnost a cit pro pevnou výstavbu obrazů se v Císařovského případě pojí se schopností překvapivého pohledu na situace a prostory kolem nás. Malířova díla, jak se lze přesvědčit v umělcově katalogu, tak získávají svoji nadčasovost a mimo jiné nás ubezpečují o nenahraditelnosti tradičního obrazového média pro současné umění.

U příležitosti uvedení této výstavy byl vydán katalog Tichá dohoda ve spolupráci s nakladatelstvím KANT.