10. Sympozium Litomyšl / Česká výtvarná scéna


Zahájení sympozia:  V sobotu 2. 9. 2023 / 17:00

Datum výstavy: 17. 09. - 18. 11. 2023

Vernisáž výstavy: 16. 09. 2023 / 17:00

Kurátor: jiří ptáček

Vystaující umělci: SOFIE TOBIÁŠOVÁ, FILIP NÁDVORNÍK, DAVID ČUMALO, JAN KOSTOHRYZ, ANNA ROČŇOVÁ, OLGA KRYKUN, JIŘÍ PITRMUC

Letošní sympozium v Litomyšli se při příležitosti svého desátého ročníku navrací ke koncepci vůbec prvního tvůrčího pobytu, který Galerie Miroslava Kubíka uspořádala v roce 2012, a zaměřuje se na výrazné mladé osobnosti z české výtvarné scény. Vykreslí orientační body na mapě (nejen) soudobého malířství a po uplynutí jedné dekády ukáže, v jakých polohách se této klasické disciplíně podařilo opětovně nalézt pevnou půdu pod nohama.

V sedmici zúčastněných je malířka Sofie Tobiášová, malíři Filip Nádvorník a David Čumalo, kreslíř a malíř Jan Kostohryz nebo sochařka Anna Ročňová. Také tvorba Olgy Krykun a Jiřího Pitrmuce má své těžiště v malbě, u obou ale volně přesahuje do sféry objektu či objektových instalací. Ať již se však věnují kterémukoliv z těchto médií, je u nich tradiční rukodělná povaha tvorby jakýmsi certifikátem osobního ručení – potvrzením vlastní účasti v artikulaci obsahu. Různými cestami se tak dostávají za hranici odcizených sdělení a hraných emocí, a vyzývají nás, abychom stejnou cestou prošli s nimi.

Stejně jako v minulých letech se pracovní pobyt uzavře výstavou, na které autorky a autoři představí výsledky práce ve zdejších ateliérech spolu s jejich další tvorbou. Výběrem autorek a autorů spolu s realizací výstavy byl pověřen kurátor Jiří Ptáček.