STANISLAV KOLÍBAL – ČTYŘI FÁZE


Datum výstavy:  14. 6. - 17. 8. 2014

Kurátor a koncepce výstavy: 

Jeden z nejvýznamnějších tvůrců českého umění druhé poloviny 20. století a počátku 21. století zde ve zkratce přestavuje své celoživotní dílo ve vybraných sekvencích od 50. let až do současnosti. Představena je i dosud nepublikovaná poslední umělcova série Černobílé nápovědi z roku 2014, stejně jako řada méně vystavovaných prací. Publikace s texty Martina Dostála a Stanislava Kolíbala překvapí neotřelým a nečekaným grafickým designem Karla Štědrého.

V průběhu výstavy Stanislava Kolíbala, v prostorách chodby Galerie Miroslava Kubíka, proběhla prezentace prací atelieru Stempel&Beneš FA ČVUT.

ATELIER STEMPEL&BENEŠ | FA ČVUT 
Studenti Fakulty architektury v Praze zpracovávali po dobu jednoho semestru dvě zadání. Domov pro seniory - ve třech různých lokalitách: Komenského náměstí, ulice Zdeňka Kopala a údolí u ulice Lidická. A novou budovu Okresního archivu u ulice T. G. Masaryka. Všechny parcely se nacházejí v Litomyšli.