JAKUB ŠPAŇHEL - NA ČERNÉ HLADINĚ KDE ZRCADLÍ SE NOCI, OBRAZY Z DĚJIN UMĚNÍ


Datum výstavy:  1. 4. - 31. 5. 2017

Kurátor a koncepce výstavy: Otto M. Urban