Daniel Vlček / Liquid grid

Datum výstavy: 24.  03. - 18. 05. 2024

Vernisáž výstavy: sobota 23. 03. 2024 / 17:00

Kurátor: David Korecký

DERNISÁŽ VÝSTAVY: 18. 05. 2024 V 17:00

Výstava Liquid Grid je průřezem Vlčkových obrazů z různých období, ve kterých se zhmotňuje autorův zájem o zvuk ve smyslu mechanického vlnění prostupujícího prostor. V dalších vrstvách Vlček odkazuje k archeologii médií, především k historii a interpretaci audio a videozáznamu, které se otiskují do vlastní technologie malířské techniky.

Malíř, hudebník a galerista Daniel Vlček působí na umělecké scéně na jednu stranu jako solitér, který trpělivě přenáší na papír a plátno podněty z bezprostředního okolí prostoupenéhovibracemi hudebních kompozic, ruchů a šumů, i neslyšitelných datových toků. Na druhou stranu zvukové vibrace s velkou dávkou analytického přístupu v tradici Johna Cage sám vytváří, převádí do šablon, vrství a nechává návštěvníky galerie, performance nebo koncertutakové zvukové výstupy měnit vlastní přítomností, pohybem, aktivním vstupem. Interakce nebo její rezidua jsou ve Vlčkových instalacích všudypřítomná.

Na aktuální výstavě zaměstnal šum technologií budovy a křehké impulzy mycelií pěstovaných na druhém konci galerie tak, aby se mezi těmito dvěma zdroji vibrací prohnala vlna vizuálních záznamů zachycených na jeho obrazech a v instalacích. Tím, kdo určil trajektorie pohybu a stanovil východisko pro umístění jednotlivých děl, byl tekutý model pohybu návštěvníků galerií od jejího vchodu po dveře na zahradu. Spiritem agens výstavy Liquid Grid (Tekutá mřížka) jsou návštěvníci sami, jemně moderovaní vibracemi emitovanými zdánlivě neviditelnými a neslyšitelnými prvky utvářejícími prostředí galerie.

Daniel Vlček (narozen 1978) prošel ateliéry Martina Mainera, Vladimíra Skrepla a Veroniky Bromové, v roce 2003 spoluzakládal umělecko-aktivistickou skupinu Guma Guar nebopozději Galerii Ferdinanda Baumanna a Berlínskej model. Působí v hardcorepunkové skupině Střešovická kramle a vizuálně hudební formaci ba:zel. Jedním z posledních Vlčkových institucionálních projektů byla zvuková interpretace díla malíře Františka Kupky na jeho souborné výstavě v pařížském Grand Palais (2018) a Národní galerii Praha (2019).

Autor textu: David Korecký

Fotografie: Ondřej Polák