8. ročníku ČESKO-ŠVÝCARSKÉHO SYMPOZIA LITOMYŠL pod názvem WHY THIS WORLD


Datum výstavy: 14 .9. - 20. 11. 2019 

Kurátoři Sympozia: Adam Budak (CZE) Lorenzo Benedetti (CH)

CZE: Habima Fuchs, Jitka Hanzlová, Kateřina Vincourová

CH: Stefan Burger, Katalin Deer, Sara Masüger, Ilona Rueg

proč tento svět

… Proč ne další. tato výstava uznává pluralitu (a) světa kolem nás. proč tohle. ten, který žijeme a dýcháme, proč ne jiný, jiný, druhý, vedle tohoto, žádný hierarchický řád se nepoužil ani neposlouchal; zázrak pochybnosti, naznačující výběr a dané. není to otázka; osud a vliv (jeho žhavení). proč. proč? květy růže bez důvodu.

tak v jakém světě žijeme? vyrobené z algoritmů? složené z květin? tkané z hnízd? povrchů? těkavých těl? z nás? tebe? nestačí? jaký je život čarodějnictví? věda a její melancholie se vdávají za svádění banality a touží po štěstí v úctě k neúspěchu. slyšíš mě? vidíš mě v zrcadle, které jsi maloval? svět šeptá, zahanben metafyzikou svého vlastního stažení: pojďme znovu nacvičit naši nedostatečnost; obrázek na obrázku, all inclusive: smutek odloučení; zoufalství osamělosti; trápení mladistvé touhy. Pokračujme. je to na tobě, fleur de lis.

naše lyrická artikulace, zahalená v tichosti, na okraji slov a mimo řeč, nutně mezi texty, je mystickým, nuančním hledáním přesnosti lidského pocitu. současně, ponořený a opuštěný, líčíme neštěstí a iluze. vyhýbáme se kalibraci, přijímáme nepolapitelnost. náš je výkřik emancipované něhy; rodící se pocit sebevědomí nás pronásleduje v nočním okamžiku serendipity. Zkrocení, jsme od ní nezkrotní, zotročeni pevnými pažemi slov, „čtvrté dimenze“; slavný náramek významu je jak trofej, tak nonchalantní důkaz vytrvalého já. svítání a soumrak, moje oblíbené přestupky, pohodlí v pasáži. Sní o dekadenci bezpodmínečného. Jsem zářivý a krystalický výbuch klarinetu.

sedm hlasů, pulzace, čistý pohyb. Chci, aby každá věta této knihy byla vyvrcholením.


Text Adama Henryka Budaka