2. SYMPOZIUM LITOMYŠL - ČESKO-SLOVENSKÉ HVĚZDY


Datum výstavy:  14. 9. - 1. 12. 2013

Kurátoři Sympozia:

Druhý ročník litomyšlského Sympozia, spojený s výstavou v Galerii Miroslava Kubíka v Litomyšli, nesl název Česko-slovenské hvězdy. Účastnili se ho čeští a slovenští umělci nejmladší a mladší střední generace. Všichni již mají zřetelné místo v kontextu česko-slovenského umění, objevili se na řadě skupinových i samostatných výstav a představují velmi živou součást aktuálního uměleckého dění. Někteří se pohybují výlučně na poli malby, která je výrazná, divoká, zřetelně osobní a při vší spontánnosti také koncepčně promýšlená. Takovými jsou jak Václav Girsa a Adam Štech, tak oba čerství absolventi bratislavské VŠVU a nastupující malířské slovenské malířské hvězdy Andrej Dúbravský a Katarína Janečková. Další tři umělci Marek Meduna, Luděk Rathouský a slovenký umělecký buldozer Viktor Frešo ve své práci kombinují konceptuální přístup s malbou, přičemž každý z nich zaujímá svébytnou a nepřehlédnutelnutelnou pozici. Podzimní výstava v litomyšlské Galerii Miroslava Kubíka z děl všech zúčastněných umělců byla překvapivá, otevřená, živelná, chytrá, názorově kontroverzní a bezesporu zanechala v návštěvníkovi výrazný dojem.