Jiří Černický - Krabatův byt


trvání výstavy: 01. 04. - 20. 05. / 2023

Vernisáž výstavy: 01. 04. / 2023 / 17:00

Dernisáž výstavy: 20. 05. / 2023 / 17:00

Kurátor: David korecký

Pojmenování projektu Jiřího Černického pro GMK Krabatův byt v sobě nese protiklad, který může být klíčem k poodhalení autorových tvůrčích strategií.

Kouzelný příběh o Krabatovi, lužickosrbská legenda z počátku 18. století, je příběhem chlapce, který se na prahu dospělosti přiblížil temným silám a je jimi fascinován, dokud nepozná, že jej mohou zahubit. Krabat se síly a energie původně sloužící zlu snaží ovládnout a zaměstnat do služeb dobra, černou magii učinit bílou. Obdobný motiv najdeme v různých dávných příbězích z celého světa. Ale jakou roli zde hraje pojem byt?

Vpustíme-li černou magii do bytu, soukromého útočiště před nástrahami okolního světa, můžeme mít k tomu různé důvody. Potřebujeme ji zkrotit a vnější svět již pro to neposkytuje dostatek prostoru, nebo máme co do činění s domácími démony. Na první vstup informačních technologií chrlících nekonečné obrazy zla do soukromých příbytků reagovala na konci 60. let americká fotografka Martha Rosler legendárním dílem House Beautiful: Bringing the War Home, kde formou jednoduchých koláží vsadila obrazy války ve Vietnamu do snímků uhlazených interiérů středostavovských domovů. 

Narážela tak na etiku médií, která v zájmu pozornosti k sobě samým nepřetržitě valila na diváky násilné obrazy. Zároveň tím Rosler akcentovala zásadní otázky osobní angažovanosti a zvyšující se pocit bezmoci člověka, který sleduje utrpení druhých z pohodlí svého sofa a bezpečí svého domova.

Svět technologií a médií se od té doby stal podstatně rafinovanější, základní otázky identity, vystoupení z komfortní zóny a hodnotové orientace zůstávají stejné. Jiří Černický nás pozval do příbytku osamělého jinocha, který se učí čarovat, aby magií proměnil démony současného světa v užitečné společníky ve jménu nalezení méně vratkého postoje k okolnímu světu. K nalezení něčeho alespoň trochu konzistentního v nás samých v eklektickém světě valících se symbolů a civilizačních výzev. Protiklad souboje dobra se zlem a prostředí soukromého útočiště vyjadřuje Černického celoživotní strategii zjitřování divákovy citlivosti mytologickými odkazy a následného přeostření na psychologické, společenské a technologické nástrahy dneška. 

D. K.