Michal Škoda / Tam někde daleko něčeho úplně


Cena: 280 Kč Původní cena:

Publikace k výstavě Michala Škody, Tam někde daleko něčeho uplně

Prostorové objekty a plošné kresby v sobě - jako černé meteority - zhušťují nekonečno, vrací do sebe samotných počátky, konce, směry.
Prázdno mlžných kreseb je plné prosakujících vztahů, které kulminují ve zčernalých stopách křížení. Fragmenty cest v liniových kresbách nezaznamenávají jejich začátek ani cíl, tvar ani průběh - jen naznačují směřování.

Osobní odběr 

Zasláno Českou poštou