Karel Štědrý


Datum výstavy: 2023 - 2024

koncepce výstavy:  Martin krajc