Karel Štědrý


Datum výstavy: 2023

koncepce výstavy:  Martin krajc