Karel Štědrý


Datum výstavy: 01. 04. - 31. 12. 2022

Vernisáž výstavy: 01. 04. 2022

koncepce výstavy:  Karel Štědrý

Karel Štědrý 1985

Malíř Karel Štědrý patří k předním osobnostem generace, která na českou uměleckou scénu vstoupila v průběhu prvního desetiletí jednadvacátého století. Ve své tvorbě odráží zdánlivě protikladné zdroje. Můžeme v ní rozpoznat zájem o klasickou modernu, architekturu, ale také o pop-kulturu a její specifické projevy jako graffiti, hip-hop, break-dance a počítačové hry.

Narodil se 30. ledna 1985 v Praze. Nejprve studoval na Vyšší odborné škole Václava Hollara propagační grafiku (1998–2003) a poté malbu v ateliéru Stanislava Diviše na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (2003–2010). Školu ukončil malířským cyklem nazvaným „Nikdo negeometrický nechť nevstupuje“, která předznamenal jeho další směřování v rámci geometrické abstrakce. Ve stejném roce, kdy absolvoval VŠUP, získal cenu ARSkontakt určenou mladým výtvarným umělcům. Ještě během studií, v roce 2006, založil spolu s Davidem Hanvaldem, Ondřejem Malečkem Josefem Achrerem a Martinem Krajcem skupinu Obr. V roce 2006 měl v pražské Galerii 35m2 první samostatnou výstavu nazvanou Architektury, přičemž od té doby má přinejmenším jednu přehlídku svého díla ročně. V roce 2008 se účastnil mezinárodního sympozia výtvarných akademií v Mikulově, v roce 2012 sympozií v Mikulově a Litomyšli (Mladé hvězdy), v roce 2017 byl na rezidenčním tvůrčím pobytu v čínském městě Hangzhou.

Od roku 2002 uspořádal přes dvě desítky samostatných výstav v České republice i v zahraničí, a je s oblibou obsazován do skupinových výstav, kterých už má na svém kontě ke čtyřiceti. V roce 2010 se stal vítězem ceny Arskontakt - konfrontace mladých autorů a je zastoupen v mnoha soukromých i veřejných sbírkách. V aukční síni Sothebyʹs byl ze série AcidHaus / Co zbylo z avangardy úspěšně vydražen za 9.450 liber.

Důležité je jeho setkání se Stanislavem Kolíbalem, které vyústilo v úzkou spolupráci. Když měl profesor Kolíbal v roce 2019 výstavu v československém pavilonu bienále v Benátkách, Karel Štědrý mu pomáhal s její realizací. Legendárního sochaře pokládá za vzor cílevědomosti, neutuchající kreativity a umělecké pravdivosti, která vychází z pevných životních postojů. Podobně jako profesor Kolíbal se zabývá úpravami knih a katalogů jiných umělců, ale také instalacemi výstav. Spojuje je cit pro prostor a jeho ztvárnění.

Ačkoliv jsou obrazy Karla Štědrého založené na geometrických vztazích a proporcích, tak neztrácejí spontánnost. Odrážejí umělcovu osobnost, v malbách se prolíná rozum a cit, určitá askeze a hravost. Jejich vizuální vlídnost je – vedle promyšlené kompozice -- výsledkem kombinování akrylových barev a pastelů. Jiné obrazy zase malíř vytváří výhradně pomocí vlastnoručně černého, vlastnoručně připraveného uhlu. Mají v sobě řád i živelnost. Navzájem se obohacují, přebírají a rozvíjejí motivy, které jsou do nich vetknuty. Není bez zajímavosti, že umělec v první fázi používá namísto skicáku počítač.