Současná výstava

17. 9. - 19. 11. 2016

www.galerie-mk.cz
tel.: +420 602 771 145
e-mail: info@galerie-mk.cz


Zvuková instalace na Smetanově náměstí Pablo Chiereghin

Je to všechno tak dokonalé?

Název díla a koncept projektů, které představuji na výstavě, mě napadly po týdnu, který jsem strávil na symposiu v Litomyšli. Ptal jsem se tam různých lidí, jak se žije v tomto úžasném desetitisícovém městě, které má zámek v UNESCO, nádherné historické centrum, 2 muzea, veřejné parky, 4 galerie, nemocnici, 2 velké továrny, 2 sportovní centra, bazén, který vyhrál architektonickou soutěž, architektonicky významné novostavby.

Všechny odpovědi na mou otázku byly vyhýbavé. Nebo možná pravdivé. Nikdo si na nic zvláštního nestěžoval s výjimkou autobusu, pojatého jako umělecké dílo, umístěného v klášterních zahradách.

Tak jsem se rozhodl tento perfektní reality projekt posunout mimo Litomyšl do míst, kde existují sociální a finanční problémy, kde se mísí svoboda a útlak. Abych otevřel okna do jiných měst, zemí, lidských životů.

Snažím se rozbít bezpečnou zónu každodenního života a tím ji zároveň oslavit. A proto někdy přes hlavní náměstí přejde rušivá demonstrace, neviditelná, ale hlasitá, která po 3 minutách pomalu utichne.

Is it all so perfect?

The title of the work and the concept of the projects i present in the exhibition come to my mind after a week in Litomyšl symposium. I had been asking around about how people live in this wonderful 10.000 inhabitants city with an Unesco Castle, a magnificent old historical center, 2 museums, public parks, 4 galleries, one hospital, 2 big factories, 2 sport centres, an architecture prize winning swimming pool, new important architectural buildings.

All the replies i had to my question were elusive. Or maybe true. Nobody was really complaining about something apart of a bus placed in the Monastery gardens as an art installation.

So I decided to infiltrate this perfect reality project Litomyšl outside, where social and financial problem do exist, where freedom and control mixes together. To open a window on other cities, countries, people's lives.

My attempt aims at the same time, to break the safety sphere of the everyday live and, through this break, to celebrate it. That's why sometimes a disturbing demonstration will be passing, invisible but loud, through the main square fading out after 3 min.


Předchozí výstava


Předchozí výstava