Současná výstava

Galerie Miroslava Kubíka si Vás dovoluje pozvat na

dernisáž výstavy Jan Kubíček – Cesta do budoucnosti  

dernisáž instalace realizované k příležitosti jarní výstavy S astronautickou lehkostí motýla zpátky do kamene – Michael Rittstein, Lukáš Rittstein, Barbora Šlapetová v Klášterních zahradách města Litomyšl

3. premiéru dokumentu Jan Kubíček, který vznikl ve spolupráci s Českou televizí, za účasti režisérky dokumentu Lucie Klímové

 spojené s komentovanou prohlídkou výstavy Jiřím Machalickým, Petrem Písaříkem a Karlem Štědrým, autory instalace výstavy a komentovanou prohlídkou instalace v Klášterních zahradách za účasti Lukáše Rittsteina a Barbory Šlapetové

a zároveň slavnostní zahájení 5. ročníku Sympozia Litomyšl za účasti kurátorů sympozia Richarda Adama, Marcella Farabegoliho a umělců Hany Gárové, Daniela Hafnera, Pabla Chiereghiniho, Anny Meyer, Ondřeje Petrlíka, Linuse Rieplera a Jakuba Sýkory.

v sobotu 3. září 2016 v 17 hodin v Galerii Miroslava Kubíka
Budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete naše pozvání přijmout.
Děkujeme Vám a budeme se těšit na případné shledání s Vámi.

S přátelskými pozdravy a přáním pěkných dní
Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl

www.galerie-mk.cz
tel.: +420 602 771 145
e-mail: info@galerie-mk.cz


Předešlá výstava


Lukáš Rittstein Tour 2010

Lukáš Rittstein a jeho žena Barbora Šlapetová proměnili své cesty na Novou Guineu v multikulturní výzkum, který má nejrůznější podoby a výstupy: „happening“ s příslušníky domorodého kmene, soubor fotografií či sérii soch. Na výstavě v Litomyšli se Lukáš Rittstein prezentuje instalací, která je inspirována zážitkem průniku i napětí mezi odlišnými kulturami. Sám ji charakterizuje jako „antropologický putovní monument“. Automobily transformující se do přírodních forem tvoří jakási pandán k autobusu, jehož čelem pochází ocelový tubus.

Nejde jen o lapidární a monumentálně působící tvarové řešení, ale i o dílo rozvíjející kulturní metaforické konotace. Uvnitř autobusu je projekce, v níž diváci mohou sledovat komunikaci mezi příslušníky domorodé „původní“ kultury a technickou civilizací. Aktuální interkulturní téma však Lukáš Rittstein vede ještě dál: stává se zamyšlením nad naší civilizací jako celkem. Sám ke svému „cestovnímu“ autobusu říká: „Přestože výhled ze sedadel je velkolepý, řízení je cestujícím skryto. Smysl a cíl našeho dočasného výletu na planetu Zemi je neznámý.“

Dílo bylo dosud vystaveno pouze v renomovaných galeriích — na střeše galerie DOX Praha a v Neue Albertina Galerie v Drážďanech v konfrontaci se starými antickými sbírkami.

Socha bude přístupná od pondělí do čtvrtka vždy od 14.00 – 17.00 hod, v pátek a neděli od 12 do 17 hod a v sobotu od 10 do 17 hod.

Odkaz na reportáž od CMS TV, LITOMYŠL - S astronautickou lehkostí motýla zpátky do kamene.
Odkaz na článek iDNES.cz, Autobus s rourou uprostřed. Nezvyklé umění v Litomyšli vyvolalo poprask.
Reportáž v Události v regionech, Kontroverzní dílo v Litomyšli.


Proč byly vybrány právě Klášterní zahrady? 

Autor díla Lukáš Rittstein měl podmínku, že prostory, kde budou jeho díla umístěna, budou na noc uzavřené. V úvahu tedy připadalajen dvě místa a to zámecké zahrady a Klášterní zahrady. Volba padla na Klášterní zahrady i kvůli možnosti současného dialogu s historickým kontextem místa.  Autor zvažoval ještě umístění objektů, které úzce souvisejí se sochou, která na Expu 2015 v italském Miláně tvořila dominantu českého národního pavilonu a stala se nejatraktivnějším a nejvíce fotografovaným monumentem Expa 2015. Vzhledem ke geniu loci Klášterních zahrad a faktu, že v interiéru sochy je promítán film Prodaná nevěsta,  staly se tyto objekty vhodnějšími. Na dvou monitorech uvnitř autobusu je promítán videozáznam projekce dokumentárního filmu svatby jako obchodu, který původně natočil profesor Yale UniversityLeopold Pospíšil ( narozen 1923, zakladatel moderní antropologie práva) u kmene Kapauku na Nové Guiney v roce 1954 a okomentoval ve svém domě v New Havenu roku 2007. 

 Antropologický putovní monument Tour 2010 doplněný dvěma žulovými menhiry je dočasně instalován v Klášterních zahradách v rámci osvěžení a zpestření kulturního života města Litomyšl. Instalace navazuje na představení této sochy v centru současného umění DOX na výstavě vítězů nejprestižnější ceny pro umělce v ČR, ceny Jindřicha Chalupeckého nebo na vystavení objektu na Terase Evropy v Drážďanech jednou z nejprestižnějších evropských institucí Neue Albertina v Drážďanech. Na tento kontext navazuje instalace v Klášterních zahradách, čímž se Litomyšl začleňuje do nejsoučasnější kulturní diskuse probíhající v evropských metropolích. Aktuálním tématem sochy je propojení lidstva nejmodernějšími technologiemi ve vrcholném stadiu globalizace, ve které žijeme. Národy, etnika, křesťané, muslimové, přírodní národy… všichni máme dnes přístup ke stejnému vědění a informacím. To z nás symbolicky dělá pasažéry jakéhosi výletu lidstva na planetu Zemi, jehož smysl a cíl je zahalen tajemstvím. Ze sedadel na kterých sedíme, do tohoto mysteria symbolizovaného kosmickým tunelem, v místě řidiče,  nemůžeme nahlédnout. To je mottem uměleckého objektu a zároveň motor, který žene lidské bytosti řízené po tisíciletí pudy a instinkty k bádání a snění o podstatě vesmíru a lidské existence. Tato mysteriózní nebeská brána je střežena dvěma žulovými menhiry, kusy skal, symboly divoké přírody, propojené s přecpanými „nákupními kufry automobilů“, které ztrácejí původní smysl. Připomínají medúzy, obláčky či tající ledovce. Tyto objekty s ekologickým poselstvím je možno vnímat jako zpochybnění materialismu současného světa. V Klášterních zahradách tak dočasně vzniká prostor pro diskuse, zamyšlení i meditaci v rezonanci a dialogu s duchovní gotickou i renesanční požitkovou architekturou.

Socha bude přístupná od pondělí do čtvrtka vždy od 14.00 – 17.00 hod, v pátek a neděli od 12 do 17 hod a v sobotu od 10 do 17 hod.

Lukáš Rittstein v letech 1991–1997 studoval Akademii výtvarných umění v Praze a v letech 1997–1999 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1999 obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého. V letech 1997–2008 podnikal s fotografkou a malířkou Barborou Šlapetovou expedice na Novou Guineu za domorodými kmeny. Jejich kniha z těchto cest Proč je noc černá obdržela v roce 2005 cenu za objev roku Magnesia Litera. Lukáš Rittstein a Barbora Šlapetová se podíleli na české expozici světové výstavy Expo 2010 v Šanghaji projektem představujícím symbiózu města a přírody. Na Expu 2015 v italském Miláně tvořila jeho socha dominantu českého národního pavilonu a stala se nejatraktivnějším a nejvíce fotografovaným monumentem Expa 2015.  V současné době vede ateliér sochy na Akademii výtvarných umění v Praze.